SODIUM METASILICATE

Quy cách : 25kg/bao
Xuất xứ : Trung Quốc

Xem tiếp

LAS (SODIUM LAURYL BENZENE SULFONATE)

Xuất xứ : Trung Quốc, Việt Nam
Quy cách : 210kg/phuy, 30kg/can

Xem tiếp

HYDROGEN PEROXIDE 50% (OXY GIÀ)

Xuất xứ : Thái Lan, Bangladesh
Quy cách : 30kg/can, 35kg/can, 1000kg/tank

Xem tiếp

SODIUM SULPHATE ANHYDROUS 99%

Xuất xứ : Trung Quốc
Quy cách : 50kg/bao, 25kg/bao

Xem tiếp

CAUSTIC SODA FLAKES 98%MIN

Xuất xứ : Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

CAUSTIC SODA FLAKES 99%MIN

Xuất xứ : Trung Quốc, Bangladesh
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

POTASSIUM PERMANGANTE (THUỐC TÍM)

Xuất xứ : Trung Quốc, Ấn Độ
Quy cách : 50kg/thùng

Xem tiếp

CAUSTIC SODA MICROPEARLS 99%

Xuất xứ : Đài Loan
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

CALCIUM HYPOCHLORITE 70%

Xuất xứ : Ấn Độ, Nhật Bản
Quy cách : 45kg/thùng

Xem tiếp

CALCIUM HYPOCHLORITE 70% (LOẠI CÁ HEO)

Xuất xứ : Trung Quốc
Quy cách : 45kg/thùng

Xem tiếp

ETHANOL

Xuất xứ : Việt Nam
Quy cách : 30lít/can, 220lít/phuy

Xem tiếp

SODIUM DICHLOROISOCYANURATE (DCCNa-60)

Xuất xứ : Nhật Bản
Quy cách : 50kg/thùng,136kg/thùng

Xem tiếp

Call
Zalo chat